Cafespelen CARION Jeux de Cafe

UW LICENTIE

Formaliteiten tot het bekomen van een C-Licentie van de Kansspelcommissie

Om bingotoestellen te kunnen uitbaten, heeft de uitbater van een café een vergunning C nodig. Een vergunninghouder mag maximaal twee bingo’s plaatsen. Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een bingotoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op de bingo spelen.

Uw Licentie-aanvraag formulier kan u gratis downloaden op de site van de Kansspelcommissie. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door de aanvrager van de C-Licentie. Natuurlijke personen ondertekenen zelf. Bij rechtspersonen ondertekenen alle zaakvoerders. Dit document verstuurt u, samen met de andere documenten die we  hier opsommen, aangetekend  naar de Kansspelcommissie.

Uitreksel strafregister

De aanvrager(s) van de C-Licentie moet(en) bij de politie van zijn gemeente een origineel uittreksel van het strafregister (MODEL1) aanvragen. Indien er veroordelingen zijn, worden enkel de correctionele veroordelingen jonger dan 3 jaar in aanmerking genomen om een vergunning te weigeren. Indien het gaat om veroordelingen naar aanleiding van inbreuken op de Kansspelwet, kan de veroordeelde levenslang geen vergunning meer krijgen.

Vanaf 1 januari 2011 dient een attest van de FOD Financiën bijgevoegd te worden waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste Belastingsschulden is voldaan. Deze attesten worden uitgereikt door de Ontvangers van de Belastingen van het ambts-gebied van de plaats waar de aanvrager van de vergunning zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft.

Vanaf 1 januari 2011 dient ook een attest van de FOD Financiën bijgevoegd te worden waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste BTW schulden is voldaan. Deze attesten worden uitgereikt door de Ontvangers van de BTW van het ambtsgebied van de plaats waar de aanvrager van de vergunning zijn woonplaats of zijn maatschappelijke zetel heeft.

U heeft het origineel advies van de burgemeester nodig waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden voor de uitbating van de kansspelinrichting is voldaan of het bewijs dat dit advies aangetekend werd aangevraagd. Dit advies moet origineel zijn, getekend door de burgemeester of een gewettigd gevolmachtigde en moet zijn afgestempeld door de gemeente (zie nota betreffende het advies van de burgemeester links). Indien de gemeenten niet binnen de maand antwoorden op uw per aangetekende post verzonden  aanvraag, beschouwd de Kanspelcommissie dit als een stilzwijgende goedkeuring en zal de aanvraag laten doorgaan. Veel gemeenten nemen daar geen genoegen mee en eisen een doorgedreven onderzoek vooraleer zij een attest wensen af te leveren. De lijst van gemeenten waar het advies verplicht blijft, vindt U op hier.

Een uitreksel van de Kruispuntbank (KBO) met de correcte ondernemings-gegevens, de vermelding van de respectievelijke drankgelegenheid bij de vestigingseenheden en de correcte NACEBEL codes (563, 5630, 56301). Bij rechtspersonen is ook een kopij van de statuten en alle tussentijdse wijzigingen van de vennootschap noodzakelijk.

Please reload

 
 
 
 

© 2017-2018 by C-GAMES NV. Proudly created by Carion B.